Regulamin rezerwacji

Regulamin wynajmu i rezerwacji apartamentów

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów oferowanych na stronie: www.marinajastrzebiagora.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między: Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „Altosun”), ul. Władysława Reymonta 16, 80-290 Gdańsk, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 3. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2
Umowa najmu

 1. Umowa zawarta pomiędzy Altosun, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie najem apartamentu . Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. Basen i place zabaw to dodatkowa atrakcja nie wliczona w cenę, ale z możliwością korzystania bezpłatnie  dla klientów Marina Jastrzębia Góra Apartamenty.
 2. W cenę najmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda).
 3. Poza opłatą za wynajem, pobierana jest opłata miejscowe (tzw. klimatyczne) płatna gotówką na miejscu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.
 4. Altosun nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym Regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i posiadają aneksy kuchenne.

§3
Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać  telefonicznie pod nr 668-666-444 lub wysyłając e-mail na adres: wynajem@marinajastrzebiagora.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra
 2. Rezerwacja najmu apartamentu wymaga wpłacenia w przeciągu 12 godzin od momentu jej potwierdzenia 50% opłaty za najem apartamentu za cały zarezerwowany pobyt, co stanowi kaucję rezerwacyjną (zadatek). Niedokonanie tej wpłaty spowoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 3. Dodatkowo w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, zobowiązany jest do jej potwierdzenie drogą mailową, najpóźniej w ciągu 12 godzin.
 4. Cena za najem apartamentu przez cały okres pobytu Klienta jest stała, zgodnie z warunkami rezerwacji i nie ulega zmianie również w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn zależnych od Klienta.
 5. W niektórych przypadkach wartość kaucji rezerwacyjnej (zadatku) może wynosić 100% wartości opłaty za najem apartamentu. W szczególności Altosun zastrzega sobie taką możliwość w przypadku rezerwacji ostatniego dostępnego apartamentu lub w przypadku pobytu krótszego niż 2 dni.
 6. W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu;
– planowaną godzinę przyjazdu;
– liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci);
– imię i nazwisko osoby rezerwującej;
– numer telefonu;
– adres e-mail;
– dane do faktury, jeśli będzie wymagana;

7. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji, do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty kaucji rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 50% opłaty za najem apartamentu za cały zarezerwowany okres pobyt, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Dokonanie tej opłaty stanowi gwarancje rezerwacji pobytu. Kaucja rezerwacyjna (zadatek) jest bezzwrotna zgodnie z §5 niniejszego regulaminu.

§4
Gwarancja rezerwacji:

 1. Zapłata kaucji rezerwacyjnej, zgodnie z § 3 Regulaminu, stanowi wyłączną podstawę do dokonania rezerwacji najmu apartamentu przez Altosun
 2. Rezerwacja niepotwierdzona wpłatą kaucji rezerwacyjnej w ciągu 12h, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji.

§5
Warunki anulacji

 1. Zarezerwowany termin i okres najmu apartamentu jest wiążący dla obu stron.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta Altosun nie zwraca wpłaconych środków.
 3. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Altosun, opłaty za niewykorzystany pobyt nie podlegają zwrotowi.
 4. Po dokonaniu rezerwacji bezpłatna zmiana lub anulacja zarezerwowanego najmu apartamentu nie jest możliwa.

§6
Zmiana ceny

Cena ustalona przy rezerwacji nie ulega zmianie, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

 

 

Z poważaniem,

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w Marina Jastrzębia Góra Apartamentach

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania i pobytu w apartamentach wynajmowanych od Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „Altosun”), ul. Władysława Reymonta 16, 80-290 Gdańsk.
 2. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Definicje:

Obiekt – zespół budynków położony w Jastrzębiej Górze przy ul. Rozewska 36 zwany również „Marina Jastrzębia Góra Apartamenty”, w których znajdują się apartamenty należące lub operowane przez Altosun, a także pozostałe apartamenty nie zarządzane przez Altosun oraz basen, bawialnia oraz inne części tych budynków, a także znajdujące się obok tych budynków plac zabaw, siłownia, parking i ciągi komunikacyjne, zarządzane łącznie przez wspólnotę mieszkaniową.

Klient – osoba wynajmująca apartament należący lub oferowany przez Altosun.

Gość – Klient oraz osoby, które przebywają wraz z Klientem w wynajmowanym przez niego apartamencie, zgodnie z dokonaną rezerwacją apartamentu.

Atrakcje – zniżki na sporty wodne, rowery –w zależności od dostępności, animacje w wybranych terminach–potwierdzone mailowo.

§2
Okres najmu apartamentu

 1. Zarezerwowany apartament jest dostępny dla Klienta najwcześniej od godziny 16:00 pierwszego dnia zarezerwowanego okresu najmu apartamentu do godziny 10:00 ostatniego dnia zarezerwowanego okresu najmu apartamentu.
 2. W przypadku niestawienia się klienta w obiekcie w dniu przyjazdu i opłacenie całości pobytu w tym dniu, rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek pozostaje u operatora.
 3. Wcześniejszy przyjazd, w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów, jest możliwy wyłącznie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia tego z biurem  pod  nr tel. 668-666-444.
 4. Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów, musi być uzgodniony z pracownikiem recepcji i potwierdzony mailem za dodatkową opłatą:
  • Przedłużenie okresu najmu do 12:00 ostatniego dnia zarezerwowanego pobytu – opłata w wysokości 100 PLN

 §3
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

 1. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Klienta ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej i daty jej daty ważności.
 2. Na okres najmu apartamentu, najpóźniej w dniu przyjazdu Klienta, pobierana jest od Klienta kaucja, jako zabezpieczenie za powierzony, w pełni wyposażony apartament.
 3. Kaucja pobierana jest w postaci blokady kwoty na karcie kredytowej, a w przypadku braku karty kredytowej Altosun ma prawo poprosić Klienta o depozyt gotówkowy.
 4. Wysokość kaucji wynosi od 300 do 1000 PLN, w zależności od wielkości apartamentu.
 5. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu pobytu, z zastrzeżeniem §8 niniejszego Regulaminu.

Stawki kaucji:

– pokoje i apartament 1 pokojowy (2 osoby) – 300zł

– apartament 1 pokojowy (3 osoby) – 500zł

– apartament 2 pokojowy (4 osoby) – 500 zł

– apartament 3 pokojowy (6 osób) – 700 zł

 1. Altosun zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  • odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też w takim stanie są inni Goście,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy obowiązujące na terenie Obiektu.
 2. W przypadku przyjazdu większej liczby Gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, lub w liczbie przekraczającej pojemność zarezerwowanego apartamentu, okoliczność taka uznawana będzie za złamanie warunków Regulaminu Rezerwacji i skutkować będzie jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków przez Klienta.
 3. Godziny otwarcia biura – Marina Jastrzębia Góra Apartamenty, ul. Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra: codziennie w godz. : 09:00 – 11:00, 16:00 – 19:00
 4. Przyjazd późniejszy, poza godzinami pracy biura, jest możliwy za zgodą pracownika Altosun, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 668-666-444, dokonanym przed godz. 16:00 dnia planowanego rozpoczęcia najmu apartamentu i wiąże się z dodatkową opłatą , zgodnie z poniższym cennikiem:

Przyjazd:
16:00-20:00 Bezpłatnie
20:00-22:00 Opłata 100 PLN
po 20:00- Opłata 200 PLN
Wyjazd:
9:00-10:00 Bezpłatnie

5. Klient przed rozpoczęciem najmu apartamentu zobowiązany jest dokonać formalności meldunkowych i odebrać klucze do apartamentu. Czynności te dokonywane są w godzinach pracy biura, z zasłanianiem ust i nosa.

6. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany okres najmu apartamentu, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).

§4
Parkowanie pojazdów

 1. Do każdego apartamentu dedykowane jest wyłącznie jedno miejsce postojowe na otwartym niestrzeżonym parkingu, w miarę dostępności. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca parkingowego.

§5
Zabezpieczenie obiektu

 1. Parking ma charakter otwarty, nie jest strzeżony, ani też monitorowany.
 2. Ochrona, jeśli jest w danym czasie w Obiekcie, nie sprawuje pieczy i nie odpowiada za pojazdy oraz inne rzeczy (rowery, wózki itp.) Gości znajdujące się na terenie Obiektu, w tym w apartamentach.
 3. Altosun nie jest zobowiązane do zamykania bramy wjazdowej na teren Obiektu, również w porze nocnej.
 4. Zewnętrzne oświetlenie Obiektu wyłączane jest w godzinach regulowanych ustaleniami wspólnoty mieszkaniowej, najczęściej do godziny 23.00
 5. Za osoby niepełnoletni odpowiadają ich opiekunowie pod których opieką pozostają przez cały okres pobytu w Obiekcie.
 6. Części rekreacyjne Obiektu tj. basen, place zabaw nie są strzeżone i osoby niepełnoletnie mogą na nich przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 7. Altosun nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Obiektu, w tym w apartamencie, w związku z tym Goście nie powinni pozostawiać bez opieki wartościowych przedmiotów.

§6
Wymeldowanie i zdanie kluczy

 1. Zdanie klucza po zakończeniu najmu apartamentu odbywa się w biurze Apartamenty Marina Jastarnia w dniu wyjazdu w godzinach od 9:00 – 10:00.
 2. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.
 3. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy mienie znajdujące się w Obiekcie zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym.
 4. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej, w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania polubownie.
 5. W przypadku zgubienia kluczy, karty magnetycznej (tzw. zegarka) do Obiektu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.

§7
Cisza nocna

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 2. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Altosun ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 500 PLN doliczając ją do rachunku Klienta, niezależnie od tego, czy zakłócenia dokonał Klient, czy też przebywający z nim Goście.

§8
Odpowiedzialność za apartament

 1. Altosun zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w tylko formie gotówkowej na co wystawiane jest odpowiednie pokwitowanie przekazane klientowi w wysokości od 300-1000 PLN, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczeń podczas pobytu.
 2. Kwoty zniszczeń wyceniane są na podstawie bieżących cen produktów i usług (mogą zostać ustalone na podstawie cen wykazanych w internecie na dany moment).
 3. Przybliżony cennik dostępny jest w recepcji obiektu.
 4. Kaucja jest zwracana Klientowi w dniu wyjazdu w pełnej kwocie tylko w gotówce po oddaniu pokwitowania zwrotu kaucji, jeśli w apartamencie lub w Obiekcie nie wyrządzono szkód, w innym wypadku kaucja jest zwracana po potrąceniu kosztów niezbędnych do usunięcia powstałych szkód.
 5. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez Gości przebywających w wynajmowanym apartamencie.

§9
Warunki korzystania z apartamentu

 1. Goście zobowiązani są do wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe apartamentu.
 2. Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 3. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych.
 4. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Goście nie mogą używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez Gości kończących pobyt zostaną odesłane na koszt Klienta kurierem, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Altosun przechowa przedmioty przez okres 7 dni, a następnie wyrzuci je lub przekaże je na cele charytatywne.
 6. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie, w jakim znajdował się on z chwilą rozpoczęcia pobytu.

§10
Zakaz palenia

 1. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 2. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 PLN, doliczana do rachunku Klienta¸ niezależnie od tego, czy zakaz został złamany przez Klienta, czy też przebywających z nim Gości.

§11
Zmiana cen

Altosun nie jest zobligowane do obniżenia opłaty za najem zarezerwowanego już apartamentu, nawet w sytuacji, gdy w okresie na jaki Klient zarezerwował apartament.

Altosun oferuje najem podobnych apartamentów w niższej cenie, niż cena jaka została wskazana Klientowi podczas jego rezerwacji.

 

§12
Zwierzęta domowe

 1. Bez wcześniejszej akceptacji Altosun Goście nie mogą trzymać zwierząt w apartamentach.
 2. Obiekt nie przyjmuje zwierząt jednak w szczególnym przypadku po uprzednio otrzymanej pisemnej zgodzie na pobyt zwierzęcia w apartamencie, Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN za cały okres najmu apartamentu.

§14
Sytuacje wyjątkowe / Siły wyższe

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Altosun, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego, zmiany terminu rezerwacji, zmiany obiektu o podobnym standardzie lub  dokonania anulacji rezerwacji (tylko w przypadku, gdy Altosun nie będzie w stanie dokonać zmiany w terminie rezerwacji lub zapewnić obiektu o podobnym standardzie). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Altosun, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone, jeśli inne rozwiązania nie wejdą w życie (zmiana terminu rezerwacji, zastępczy apartament lub zmiana obiektu o podobnym standardzie).
 2.  W przypadku odwołania rezerwacji przez Altosun, z przyczyn niezależnych od niej „np Covid 19 w obiekcie”,  Altosun zobowiązuje się do dokonania zwrotu kaucji rezerwacyjnej (zadatku), ale nie jest zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań, itp.

 §15
Awarie

 1. Altosun zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki 72 h, chyba, że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy.
 2. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Altosun, (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie), brak dostępu basenu, placów zabaw lub brak atrakcji nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub najmu apartamentu i tym samym nie jest podstawą do obniżenia lub zwrotu opłaty za najem lub kaucji rezerwacyjnej (zadatku).

§16
Rozstrzyganie sporów

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Altosun, a Klientem lub Gościem jest prawo polskie.
 2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Altosun.

§17
Postanowienia końcowe

 1. Liczba Gości w apartamencie nie może być większa od podanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 150 PLN lub rozwiązać umowę najmu apartamentu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).
 2. Wszystkie dodatkowe usługi/produkty oferowane w obiekcie są dodatkowo płatne.
 3. Altosun nie świadczy usług codziennego sprzątania apartamentów, wymiany pościeli oraz ręczników, a także nie wyposaża apartamenty w dodatkowe sprzęty poza tymi, które znajdują się w apartamencie w momencie wydania go Klientowi.
 4. Osoby nie będące Gośćmi, w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie mają wstępu na teren obiektu, w tym nie mogą korzystać z basenu, placu zabaw wewnętrznego, placu zabaw wewnętrznego, siłowni itp.

Z poważaniem,
Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Kontakt
Marina Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra
Rezerwacje/Wynajem (9.00-.20.00)
+48 668 666 444
Alarmowy 501162162 wynajem@marinajastrzebiagora.pl
Na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze
Sprzedaż apartamentów

Ostatnie wolne apartamenty

poznaj szczegóły

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastarnia Apartamenty Odyseusz Jastarnia