Regulamin rezerwacji

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.marinajastrzebiagora.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Grzybowska 2 lok. 82, 00-131 Warszawa, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat.

§2
Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Grzybowska 2 lok.82, 00-131 Warszawa, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest jednorazowa opłata obsługi za pobyt wysokości: 150PLN oraz opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać  telefonicznie pod nr 668-666-444 lub wysyłając e-mail na adres: wynajem@marinajastrzebiagora.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową i wpłaceniu w przeciągu 12h od momentu jej potwierdzenia 50% kaucji gwarancyjnej wynikającej z rezerwacji. Brak tej formalności spowoduje jej anulację.  Cena za apartament w całym okresie pobytu jest stała, niezależnie od okresu.

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci)
- imię i nazwisko
- numer telefonu
- adres e-mail
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania. Kaucja rezerwacyjna jest bezzwrotna zgodnie z §2 niniejszego regulaminu.

§4
Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 12 godzin od daty dokonania rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 12h, zostaje automatycznie anulowana przez wynajmowy system rezerwacji.

§5
Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta spółka nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rozpoczętego pobytu pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, opłaty za niewykorzystany pobyt nie podlegają zwrotowi. Po dokonaniu rezerwacji zmiana zarezerwowanego terminu nie jest możliwa.

§6
Zmiana ceny

Cena ustalona przy rezerwacji nie ulega zmianie, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

 

Z poważaniem,

Zarząd Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Regulamin pobytu

§1
Doba wynajmu

Doba wynajmu trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 668-666-444

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów, musi być potwierdzony drogą mailową z pracownikiem recepcji za dodatkową opłatą:
• Przedłużenie doby wynajmu do 12:00, opłata w wysokości 100 PLN

• Przedłużenie doby wynajmu do 14:00, opłata w wysokości 250 PLN

 §2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej Apartamenty Marina Jastrzębia Góra ma prawo poprosić od Gościa depozyt gotówkowy/kaucja na karcie kredytowej w wysokości od 300- 1000 PLN, (w zależności od wielkości apartamentu) zwrotny po sprawdzeniu apartamentu.

- apartament 1 pokojowy (2 osoby) i 2 pokojowy (3 osoby) – 300zł

- apartament 2 pokojowy (4 osoby) – 500 zł

- apartament 3 pokojowy (5-6 osób) – 700 zł

Apartamenty Marina Jastrzębia Góra zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Godziny otwarcia biura – Apartamenty Marina Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 36 B, 84-104 Jastrzębia Góra:
codziennie w godz. : 09:00 – 11:00, 16:00 – 19:00

Przyjazd późniejszy poza godzinami pracy biura jest możliwy za zgodą pracownika Apartamenty Marina Jastrzębia Góra po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

pod nr 668-666-444. Wymaga wcześniejszego powiadomienia (min 24h) oraz wiąże się dodatkową opłatą.

 

 

 

Gości przyjeżdżających w godzinach pracy biura, zapraszamy po odbiór kluczy oraz dokonanie formalności meldunkowych. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji  gwarancyjnej.

Przyjazd:

16:00-19:00 Bezpłatnie
19:00-21:00 Opłata 50 PLN
po 21:00- Opłata 150 PLN
Wyjazd:
8:00-10:00 Bezpłatnie

W przypadku rezerwacji na 1 noc., karta kredytowa/płatnicza zostanie obciążona w wysokości 100% wartości rezerwacji. Rezerwacja taka musi być zagwarantowana kartą kredytową /płatniczą (poprzez podanie jej numeru, daty ważności i numeru CVC/CVV).

§3
Parkowanie pojazdów

Do każdego Apartamentu przysługuje wyłącznie jedno płatne miejsce postojowe otwarte nie strzeżone w miarę dostępności na placu wewnętrznym.

§4
Zabezpieczenie obiektu

 1.      Parking ma charakter otwarty i nie jest strzeżony.
 2.      Ochrona, jeśli jest w danym czasie w obiekcie nie sprawuje pieczy i nie odpowiada za pojazdy oraz inne rzeczy znajdujące się na terenie obiektu, poza nim i wewnątrz budynków/apartamentów.
 3.      Brama wjazdowa nie musi być zamykana, również w porze nocnej.
 4.      Zewnętrzne oświetlenie obiektu wyłączane jest w godzinach regulowanych ustaleniami wspólnoty najczęściej od 23.00
 5.      Za osoby niepełnoletni odpowiadają ich opiekunowie prawni przez cały okres pobytu
 6.      Części rekreacyjne obiektu tj. basen, place zabaw nie są strzeżone i osoby niepełnoletnie mogą na nich przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.

§5
Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w biurze Apartamenty Marina Jastrzębia Góra w dniu wyjazdu w godzinach od 9:00 – 10:00. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.  Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy, karty magnetycznej (tzw. zegarka ) do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.

§6
Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Apartamenty Marina Jastrzębia Góra ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 500 PLN doliczając ją do rachunku gościa.

§7
Odpowiedzialność za apartament

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do dokonania podczas meldowania preautoryzacji podanej przez Gościa karty kredytowej lub pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości od 300-1000 PLN w zależności od rodzaju apartamentu, jako zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Kwoty zniszczeń wyceniane są na podstawie bieżących cen produktów i usług (mogą zostać ustalone na podstawie cen wykazanych w internecie na dany moment). Przybliżony cennik dostępny jest w recepcji obiektu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód. Osoba wynajmująca apartament odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez osoby w nim przebywające.

Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.

 1. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa lub Altosun  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, skorzysta z wcześniej pobranej kwoty depozytu gotówkowego dokonanego przez preautoryzację karty kredytowej/debetowej.
  W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 2. W przypadku zgubienia Rogera „zegarka” uprawniającego do wejścia na basen, plac zabaw, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.
 3. Lokatorzy zobowiązani są do wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
 4. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze
 5. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt kurierem, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro przechowa przedmioty przez okres 7 dni, a następnie wyrzuci je lub przekaże je na cele charytatywne.

§8
Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 PLN, doliczana do rachunku gościa.

§9
Zmiana cen

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach co nie ma zastosowania w przypadku wcześniej zawartych umów, potwierdzonych mailem. Dotyczy to zarówno podniesienia jak i obniżenia cen.

§10
Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem obiektu. Obowiązują dodatkowe opłaty. W przypadku akceptacji opłata wynosi 250 PLN

§11
Sytuacje wyjątkowe / Siły wyższe

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego lub dokonać anulacji rezerwacji. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 2.  W przypadku odwołania rezerwacji przez „operatora obiektu” – Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, na maksymalnie 5 dni przed przyjazdem Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zobowiązuje się do dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej i zapłaty tytułem „zadość uczynienia” kwoty w wysokości 5% wartości rezerwacji. Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, nie jest zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań, itp. ponad wysokość zastrzeżona w tym ustępie.
 3. Informujemy, że dokonanie rezerwacji lub pobyt w Budynku z basenem „B”, może wiązać się z dyskomfortem hałasu typu (hałas dzieci dochodzący z basenu i wewnętrznego placu zabaw, praca pomp basenowych itp.). Wszelkie skargi i reklamacje nie będą podstawą do odwołania, skrócenia rezerwacji oraz zwrotu uiszczonej zapłaty za całość pobytu w dniu dokonania meldunku.

 

 

 

 

 

 §12
Awarie

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§13
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

§14
Postanowienia końcowe

Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę 150 PLN lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

Wszystkie dodatkowe usługi/produkty oferowane w obiekcie są dodatkowo płatne

W obiekcie nie świadczymy codziennego sprzątania apartamentów i nie doposażamy pokoi w dodatkowe produkty poza tymi, które znajdują się w apartamencie w momencie wejścia

Osoby nie będące gośćmi Apartamenty Marina Jastrzębia Góra nie mają wstępu na teren obiektu.

Osoby nie będące gośćmi w obiekcie Apartamenty Marina Jastrzębia Góra nie mogą korzystać z basenu, placu zabaw wewnętrznego, placu zabaw wewnętrznego.

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Apartamenty Marina Jastrzębia Góra. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 

Z poważaniem,
Zarząd Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Kontakt
Marina Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra
Rezerwacje/Wynajem (9.00-21.00)
+48 668 666 444
Sprzedaż:
+48 606 766 996
+48 500 005 114
wynajem@marinajastrzebiagora.pl
Na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze
Sprzedaż apartamentów

Ostatnie wolne apartamenty

poznaj szczegóły

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastarnia Apartamenty Odyseusz Jastarnia