Rezerwacje

Aby dokonać rezerwacji prosimy skorzystać z formularza rezerwacji.

Jednocześnie zaznaczamy, że przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji oraz jej zagwarantowaniem.

Rezerwacji dokonujemy na kategorię apartamentu, a nie na konkretny apartament.
Dzieci, niezależnie od wieku traktowane są jako dodatkowa osoba w apartamencie.

 

formularz rezerwacji
Imię i nazwisko*
Adres email*
Telefon*
liczba osób*     w tym dzieci  TAK
data ur. dziecka
dodaj kolejne dziecko
apartament
pobyt od*
pobyt do*
Uwagi
* pola wymagane

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin rezerwacji regulamin pobytu

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.marinajastrzebiagora.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa, ul. Grzybowska 2 lok. 82 , 00-131 Warszawa, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat.

§2
Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Altosun Sp. z o.o. sp. komandytowa , ul. Grzybowska 2 lok 82, 00-131 Warszawa, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości: 150PLN oraz opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Altosun Spółka z o.o., nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne, pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 668-666-444, wysyłając e-mail na adres: wynajem@marinajastrzebiagora.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra.

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres e-mail
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

§4
Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 12 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
! Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 12h, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji !

§5
Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta spółka nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.

§1
Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.
Nie wymeldowanie się z apartamentu do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 668-666-444

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej Marina Jastrzębia Góra Apartamenty ma prawo poprosić od Gościa depozyt gotówkowy w wysokości 500 PLN, zwrotny w chwili oddania kluczy.

Marina Jastrzębia Góra Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Godziny otwarcia biura – Marina Jastrzębia Góra Apartamenty, ul. Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra:
codziennie w godz. : 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 ( w okresie od 30.04 – 30.09)
w pozostałym okresie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 668-666-444

Gości przyjeżdżających w tych godzinach zapraszamy po odbiór kluczy oraz dokonanie formalności meldunkowych.
Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

Przyjazd nocny i odbiór kluczy w miejscu rezerwacji
Istnieje możliwość odbioru kluczy w miejscu rezerwacji po godzinie 18:00. Rezerwacja taka musi być zagwarantowana kartą kredytową /płatniczą (poprzez podanie jej numeru, daty ważności i numeru CVC/CVV).  Hotel obciąży kartę kredytową / płatniczą, opłatą w wysokości 50% za cały zarezerwowany pobyt, całość rezerwacji powinna zostać uregulowana do godz 10:00 dnia następnego. W przypadku rezerwacji na 1 noc., karta kredytowa/płatnicza zostanie obciążona w wysokości 100% wartości rezerwacji.

§3
Parkowanie pojazdów

Do każdego Apartamentu przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe otwarte niestrzeżone na parkingu zewnętrznym. Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie gwarantuje dostępności miejsc. Każde kolejne miejsce postojowe otwarte niestrzeżone w ramach jednego Apartamentu, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 60 PLN/dobę, wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz uzyskanie informacji odnośnie dostępności miejsca. Goście zobowiązani są do parkowania zgodnie z wydaną podczas meldowania kartą parkingową, na miejscu wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony otwarty.

§4
Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w biurze Marina Jastrzębia Góra w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 PLN.

§5
Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Marina Jastrzębia Góra ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 PLN doliczając ją do rachunku gościa.

§6
Odpowiedzialność za apartament

Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.
- W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Altosun Sp. z o.o.
- Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

§7
Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 PLN,
doliczana do rachunku gościa.

§8
Zmiana cen

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych
okresach.

§9
Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

§10
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Altosun Spółka z o.o., rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. Altosun Spółka z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Altosun Spółka z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 §11
Awarie

PortJastar Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Altosun Spółka z o.o. (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§12
Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Altosun Spółka z o.o. . Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§13
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Altosun Sp. z o.o.

§14
Postanowienia końcowe

- Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

- Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Altosun Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

-  Wszystkie dodatkowe usługi/produkty są płatne

- W obiekcie nie świadczymy codziennego sprzątania apartamentów i nie doposażamy pokoi w dodatkowe produkty poza tymi, które znajdują się w apartamencie w momencie wejścia

- Osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody managera obiektu

- Osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie mogą korzystać z basenu, placu zabaw wewnętrznego oraz placu zabaw wewnętrznego bez zgody managera obiektu oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100zł od osoby

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Regulamin rezerwacji

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.marinajastrzebiagora.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa, ul. Grzybowska 2 lok. 82 , 00-131 Warszawa, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat.

§2
Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Altosun Sp. z o.o. sp. komandytowa , ul. Grzybowska 2 lok 82, 00-131 Warszawa, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości: 150PLN oraz opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Altosun Spółka z o.o., nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne, pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 668-666-444, wysyłając e-mail na adres: wynajem@marinajastrzebiagora.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra.

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres e-mail
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

§4
Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 12 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
! Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 12h, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji !

§5
Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta spółka nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.

regulamin pobytu

§1
Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.
Nie wymeldowanie się z apartamentu do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 668-666-444

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej Marina Jastrzębia Góra Apartamenty ma prawo poprosić od Gościa depozyt gotówkowy w wysokości 500 PLN, zwrotny w chwili oddania kluczy.

Marina Jastrzębia Góra Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Godziny otwarcia biura – Marina Jastrzębia Góra Apartamenty, ul. Rozewska 36, 84-104 Jastrzębia Góra:
codziennie w godz. : 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 ( w okresie od 30.04 – 30.09)
w pozostałym okresie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 668-666-444

Gości przyjeżdżających w tych godzinach zapraszamy po odbiór kluczy oraz dokonanie formalności meldunkowych.
Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

Przyjazd nocny i odbiór kluczy w miejscu rezerwacji
Istnieje możliwość odbioru kluczy w miejscu rezerwacji po godzinie 18:00. Rezerwacja taka musi być zagwarantowana kartą kredytową /płatniczą (poprzez podanie jej numeru, daty ważności i numeru CVC/CVV).  Hotel obciąży kartę kredytową / płatniczą, opłatą w wysokości 50% za cały zarezerwowany pobyt, całość rezerwacji powinna zostać uregulowana do godz 10:00 dnia następnego. W przypadku rezerwacji na 1 noc., karta kredytowa/płatnicza zostanie obciążona w wysokości 100% wartości rezerwacji.

§3
Parkowanie pojazdów

Do każdego Apartamentu przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe otwarte niestrzeżone na parkingu zewnętrznym. Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie gwarantuje dostępności miejsc. Każde kolejne miejsce postojowe otwarte niestrzeżone w ramach jednego Apartamentu, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 60 PLN/dobę, wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz uzyskanie informacji odnośnie dostępności miejsca. Goście zobowiązani są do parkowania zgodnie z wydaną podczas meldowania kartą parkingową, na miejscu wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony otwarty.

§4
Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w biurze Marina Jastrzębia Góra w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 PLN.

§5
Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Marina Jastrzębia Góra ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 PLN doliczając ją do rachunku gościa.

§6
Odpowiedzialność za apartament

Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.
- W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Altosun Sp. z o.o.
- Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

§7
Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 PLN,
doliczana do rachunku gościa.

§8
Zmiana cen

Altosun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych
okresach.

§9
Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

§10
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Altosun Spółka z o.o., rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. Altosun Spółka z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Altosun Spółka z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 §11
Awarie

PortJastar Spółka z o.o. Spółka Komandytowa zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Altosun Spółka z o.o. (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§12
Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Altosun Spółka z o.o. . Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§13
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Altosun Sp. z o.o.

§14
Postanowienia końcowe

- Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

- Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Altosun Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

-  Wszystkie dodatkowe usługi/produkty są płatne

- W obiekcie nie świadczymy codziennego sprzątania apartamentów i nie doposażamy pokoi w dodatkowe produkty poza tymi, które znajdują się w apartamencie w momencie wejścia

- Osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody managera obiektu

- Osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty nie mogą korzystać z basenu, placu zabaw wewnętrznego oraz placu zabaw wewnętrznego bez zgody managera obiektu oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100zł od osoby

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Marina Jastrzębia Góra Apartamenty. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Kontakt
Marina Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra
Rezerwacje: 668 666 444 (8.30-20.00)
668 68 68 68 (20.00-21.30)
Sprzedaż: 606 766 996
wynajem@marinajastrzebiagora.pl
Na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze
Sprzedaż apartamentów

Ostatnie wolne apartamenty

poznaj szczegóły

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastarnia Apartamenty Odyseusz Jastarnia