Regulamin prywatnego-właścicielskiego basenu


1. Prywatny-właścicielski basen jest czynny codziennie od 9:00-21:00 wyłącznie dla właścicieli Apartamentów Marina oraz gości właścicieli przebywających w kompleksie Marina.

2. Przed wejściem na teren hali basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie strefy basenowej.

3. Przed wejściem na halę basenu użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z szatni, tj. Do zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe, pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki.

4. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki,zegarki, itp.), oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w apartamencie celem zmniejszenia ryzyka kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa mariny nie ponosi odpowiedzialności.

5. Przed skorzystaniem z basenu należy skorzystać z prysznica.

6. Jednocześnie z basenu może korzystać maksymalnie do 15 osób.

7. Na terenie hali basenu zabrania się: palenia papierosów, wnoszenia żywności, napojów oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych ( w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach ) oraz wprowadzanie psów i innych zwierząt.

8. Z basenu nie wolno korzystać osobom, które:
- są nietrzeźwe
- są pod wpływem środków odurzających
- są w złym stanie zdrowia, które może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych- chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu
- posiadają nie zagojone rany lub choroby skóry, np. Grzybica, liszaje- są uczulone na środki dezynfekujące
- posiadają choroby układu wydalania- cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia – cierpią na padaczkę- chorują na choroby zakaźne

9. Osoby będące w złym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia, a także kobiety w ciąży. Powinny korzystać z basenu a w szczególności jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Kompleks marina nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

10. W hali basenowej kategorycznie zabrania się:
- biegania
- skakania do wody
- spożywanie żywności, żucia gumy
- wszczynania fałszywych alarmów
- zaśmiecanie basenu
- pozostawiania dzieci bez opieki

11. Zabrania się korzystania z basenu do lat 18 bez opieki osoby dorosłej.

12. Odpowiedzialność za dzieci niepełnoletnie ponoszą rodzice i opiekunowie.

13. Osoby pełnoletnie w pełni odpowiadają za swoje zachowanie.

14. Basen bez nadzoru ratownika – niestrzeżony.

15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dziecka odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun.

Z poważaniem,
Właściciele

Kontakt
Marina Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 36
84-104 Jastrzębia Góra
Rezerwacje/Wynajem (9.00-21.00)
+48 668 666 444
Sprzedaż:
+48 600 432 432
+48 500 005 114
wynajem@marinajastrzebiagora.pl
Na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze
Sprzedaż apartamentów

Ostatnie wolne apartamenty

poznaj szczegóły

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastarnia Apartamenty Odyseusz Jastarnia